Våre tjenester


Etablering av Digitalfabrikk

Effektiv utvikling og drift av IT løsninger krever innføring av en ny digitalfabrikk som håndterer endringer med høy grad av robusthet, til høy kvalitet og med høy sikkerhet. Automatisering og full kontroll på bygg, test, utrulling og overvåking av teknologi står sentralt.

Like viktig er bedret kommunikasjon mellom forvaltning, produkteierskap og utvikling. Vi setter opp prosessen og IT systemet basert på bransjestandard løsninger fra for eksempel Atlassian, Github, Microsoft og Amazon.

Bedre styring med strategisk produkt­ledelse

Den nye digitalavdelingen må lykkes i å standardisere teknologien samtidig som de tilpasser for brukerne. Uten opplæring i strategisk produktledelse, kan dette bli en håpløs og konfliktfylt oppgave hvor teknologien og kundene jobber mot hverandre.  Strategisk produktledelse hjelper deg i å fokusere på det som er viktig, forankret i reelle kundebehov og gode teknologiske trender.

Rådgivning av ledere i Tight-Loose-Tight filosofien

Med økende automatisering av rutineoppgaver må ledere lykkes i å snu de ansatte fra fagansvar til å understøtte digitalisering og modernisering. Essensen er selvstyrte team med en tydelig hensikt hvor effekten er økt motivasjon. Rådgivningen hjelper ledere til å forstå sin nye rolle i en kunde og forretningsorientert IT avdeling.

Innføring av nye digitale plattformer

Stadig endrede krav krever at IT avdelingen lærer seg og innfører ny og mer fleksibel teknologi. Sentralt i den nye teknologiverdenen er åpne plattformer som kan håndtere enorme datamengder, og som tilbyr sine data og tjenester til mange slags applikasjoner og bruk.