Etablering av Digitalfabrikk

Effektiv utvikling og drift av IT løsninger krever innføring av en ny digitalfabrikk som håndterer endringer med høy grad av robusthet, til høy kvalitet og med høy sikkerhet. Automatisering og full kontroll på bygg, test, utrulling og overvåking av teknologi står sentralt. 

Like viktig er bedret kommunikasjon mellom forvaltning, produkteierskap og utvikling. Vi setter opp prosessen og IT systemet basert på bransjestandard løsninger fra for eksempel Atlassian, Github, Microsoft og Amazon.

ALM

Digitalfabrikk for mindre enheter

De fleste mindre IT avdelinger som benytter konsulenter tror en kravspesifikasjon gir tilstrekkelig kontroll. Men selv om selskapene bruker millioner på utviklere, så er det få som har kontroll over koden for ettertiden. Vi har pratet med mange IT sjefer som i etterpåklokskapens lys jakter etter sin kode hos pensjonerte utviklere og nedlagte selskaper.

CoWork tror også små IT selskaper har en unik mulighet til å få kontroll over sitt utviklingsmiljø gjennom å sette opp en Digitalfabrikk som tar vare på krav, kode, tester, feilmeldinger og overvåkning for all ettertid. Digitalfabrikken vil gi selskapene en mulighet til å automatisere utvikling og overvåkning, og gjøre det stadig lettere og rimeligere å utvikle nye løsninger.

CoWork setter opp Digitalfabrikk sammen med våre samarbeidspartnere basert på din eksisterende plattform.

Digitalfabrikk for større enheter

Større IT avdelinger har ofte bedre kontroll på kode og teknologi innenfor avdelingene, men sjeldent på tvers mellom teknologier og avdelinger. Dermed får IT- sjefen en jungel av støttesystemer avhengig av teknologi og fagområde. Resultatet er at testavdelingen har sitt eget testsystem, utviklerne har hvert sitt kodehåndteringssystem, driftsavdelingen sitt eget driftssystem og produkteierne har hver sin kravspesifikasjon. Dette er systemer som ikke kommuniserer med hverandre, og kontroll på verdikjeden skjer gjennom manuelle rutiner og overleveringer.

En helhetlig Digitalfabrikk vil effektivisere verdikjeden, øke automatiseringen, gi bedret innsikt på tvers, øke kvaliteten på utviklede systemer samt gi ledelsen god innsikt i oppetid, feil, krav og utrullinger. En Digitalfabrikk vil også gjøre det enklere og raskere å komme i gang med nyutvikling og endringer.

CoWork bidrar med prosjektledelse, teknisk og strategisk kompetanse for at du skal kunne etablere en helhetlig Digitalfabrikk. I tillegg til å jobbe teknisk med å etablere en Digitalfabrikk, så vil CoWork vil også støtte organisasjonen med å ta i bruk denne. Arbeidsprosesser må tilpasses, avdelinger må omorganiseres og ansatte må opplæres.

Publisert av ulvnes

Systemtenker og smidigentusiast hos CoWork, med erfaring fra rådgivning, produktutvikling og konsulentledelse. Master innen scenarielæring og innovasjon med tro på det selvmotiverende mennesket.