Arkiv: Prosjekter

Føler du for å gjøre noe annet?

Og vil du gjøre en forskjell?

Det er rart hvor anerkjent det er å gjøre akkurat det samme, år etter år. Erfaring kaller vi det. Men er samme erfaring gjentatt over mange år egentlig god erfaring? I mange år har vi jobbet for arbeidsgivere som helst vil sette oss i bås basert på en rolle eller et smalt fagområde basert på det vi har gjort. Samtidig har vi kjent på at «vi kan da mer enn dette?!» Med tiden kom sviktende motivasjon, økende frustrasjon og minkende selvtillit.

Mye kan kompenseres om man har det bra hjemme. Men jobbfrustrasjon kan også like gjerne gå ut over venner og familie! Sånn kunne vi ikke ha det. Det er derfor vi startet CoWork AS i 2016. Ambisjonen var å starte et helt flatt selskap uten ledere, hvor vi skulle få mulighet til å utfordre oss selv og våre kunder. Snart tre år senere er vi fem personer, og vi har jobbet for kunder som Mentor Medier, Utdanningsforbundet, NAV, Stortinget, Helse Nord IKT, Nasjonalbiblioteket, Ruter, Statnett og Helgeland Sparebank. Samtidig har vi brukt tid på å finne ut hvordan vi selger uten selgere, utvikler fag uten fagsjefer, fakturerer og styrer økonomi uten økonomisjefer og har medarbeidersamtaler uten personalsjefer. Vi kjenner alle til hvordan det står til med økonomien. Vi har god fastlønn og ingen individuelle bonuser, fordi vi tror på å fremme menneskelig samarbeid framfor egoismen. Vi er et lavmælt selskap som ønsker å snakke om faktiske resultater i stedet for glossy markedsføring.

Vi er overrasket over hvor enkelt det føles, og hvor gode resultater vi kan vise til! Vi kan vise til en rekke konkrete resultater som skyldes vår nye måte å tenke på, og vi tror vi har en modell som skalerer. Derfor ønsker vi flere kollegaer som vil gjøre en forskjell. Vi ønsker at du først og fremst vil gjøre en forskjell for deg selv, og som et resultat av det vil gjøre en forskjell for våre kunder, dine kollegaer og andre som du tilbringer dagene med.

Vi har hjulpet våre kunder med digitalisering, og ønsker flere som mener de kan noe om dette temaet. Vi jobber i dag med strategi, menneske- og teknologiutvikling, men har konkrete konsepter og modeller vi håper du vil videreutvikle sammen med oss. Fellesnevneren er smidig virksomhetsutvikling og et positivt menneskesyn. Vi tror du har jobbet med teknologi, men har din fagekspertise fra strategi, interaksjonsdesign, ledelse eller systemutvikling, både frontend og backend. Sammen har vi lyst å lære og utvikle nye metoder og teknologi for innsikt og forbedring av datakvalitet, til beste for brukere og organisasjoner. Vi prater med deg uansett om du er introvert, ekstrovert, kontrollfreak eller kaospilot, da vi tror mangfold gir styrke.

Vi har derfor lyst til å invitere deg til en helt uforpliktende prat, uansett om du er ute etter ny jobb eller bare vil lære mer om oss. Send en kort melding til rune@cowork.no.

Med vennlig hilsen Christian, Christoffer, Arnstein, Rune og Eskil

Innføring av nye digitale plattformer

lukas-blazek-367945

Stadig endrede krav krever at IT avdelingen lærer seg og innfører ny og mer fleksibel teknologi. Sentralt i den nye teknologiverdenen er åpne plattformer som kan håndtere enorme datamengder, og som tilbyr sine data og tjenester  til mange slags applikasjoner og bruk. 

Det er lenge siden IT avdelingen hadde nok med en database og noe kode. Løsninger skal kobles sammen og informasjonen skal flyte mellom avdelinger og funksjoner. Dermed vokser nye teknologiske verktøy fram som gir uante muligheter til en IT avdeling.

CoWork er spesialisert på innføring av slike nye digitale plattformer, og har kompetanse som har arbeidet med verktøy og produkter fra Microsoft Azure,  Elastic Stack, Hadoop, Kafka og Apache Atlas.

CoWork lærer opp teknologisk kompetanse i hvordan man kan benytte plattformene ikke bare teknisk, men også strategisk og funksjonelt. Blant annet søketeknologi er mer enn en søkeboks, og kan benyttes som viktig teknisk infrastruktur for lettere å tilby nye og innovative tjenester til forretningen.

De nye digitale plattformene er kjennetegnet av uante muligheter for integrasjon, tilpasning og nyutvikling. Dermed må IT avdelingen utarbeide en strategi for hvordan verktøyene skal etableres og utvikles. Denne strategien må forankres i forretningen.

CoWork har lang erfaring i etablering av nye digitale verktøy, og har gjennomført prisvinnende prosjekter som på kort tid har utviklet innovative funksjoner for store norske og internasjonale virksomheter.

Rådgivning av ledere i Tight-Loose-Tight filosofien

rawpixel-com-250087

Med økende automatisering av rutineoppgaver må ledere lykkes i å snu de ansatte fra fagansvar til å understøtte digitalisering og modernisering. Essensen er selvstyrte team med en tydelig hensikt hvor effekten er økt motivasjon. Rådgivningen hjelper ledere til å forstå sin nye rolle i en kunde og forretningsorientert IT avdeling.

CoWork tror ledere må bedre ansattes forståelse av retning og hensikt før de slipper opp detaljkontrollen. Uten evne til å angi en tydelig retning vil man oppleve selvorganiserte team som går i ulike retninger og mangler evnen til å samarbeide internt.

Vi har derfor utarbeidet lederfilosofien Tight – Loose – Tight (TLT) for å definere utfordringen til digitallederen.

Tight Loose Tight.png

CoWork hjelper digitalledere med å forme ny visjon eller hensikt, utarbeide ny lederprosess, samt fasilitere team i resultatoppfølging.

CoWork har også etablert prosess for interne kvalitetsrevisjoner for større offentlige virksomheter av team med tanke på kvalitetsledelse.

 

Bedre styring med strategisk produktledelse

lou-levit-1940

Den nye digitalavdelingen må lykkes i å standardisere teknologien samtidig som de tilpasser for brukerne. Uten opplæring i strategisk produktledelse, kan dette bli en håpløs og konfliktfylt oppgave hvor teknologien og kundene jobber mot hverandre.  Strategisk produktledelse hjelper deg i å fokusere på det som er viktig, forankret i reelle kundebehov og gode teknologiske trender.

Etablering av team for tjeneste- eller produktlederskap

CoWork tror kvalitet og effektivitet for IT avdelingen starter med en kompetent strategisk, brukermessig og teknisk ledelse av tjenestene. Vi har derfor utviklet en prosess for etablering av tjenestelederskap hvor CoWork først etablerer avdelingen før vi ansetter og lærer opp egne ansatte. Prinsippene og arbeidsformen er tatt fra teorier innen innovasjon og nyskapning, men også fra organisatorisk læring.

Avdelingen må ha en rekke forutsetninger på plass, og benytte en rekke verktøy for å kunne gjennomføre sin jobb til fordel for brukerne og bestillerne. Avdelingen må plasseres i eller svært nær den tekniske organisasjonen. Avdelingen må kunne prioritere både funksjonelle som tekniske oppgaver til utviklingsorganisasjonen.

Strategisk lederskap av tjenesten

Ny utviklingsfilosofi

CoWork tror de fleste tekniske organisasjoner har bommet på sin prioritering. Tidligere måtte teknologene fokusere på infrastruktur og tekniske oppgaver, mens det funksjonelle og strategiske ble håndtert på deltid. Men cloud og automatisering gjør teknologien enklere, som tillater at IT i større grad fokuserer på brukerne og deres behov og ønsker.

I motsetning til hva mange tror, så er ikke brukerne først og fremst opptatt av funksjoner eller brukervennlighet. De benytter din webside fordi de har en konkret oppgave å utføre, og i den sammenheng bør informasjon og data som de er avhengige av være riktig. Dersom du har informasjon og data av høy kvalitet, vil neste ønske være å få lett tilgang til informasjonen gjennom robuste tjenester på alle plattformer. Tilslutt kommer behovet for brukervennlighet og om informasjonen gir ny og unik innsikt.

behovspyramiden.png

CoWork vil etablere en teknologisk styring som tar brukerne, strategien og teknologien på alvor. Gjennom en inkluderende prosess vil man lykkes i å etablere en ny funksjon som mer effektivt retter tjenesten i riktig retning.

Etablering av Digitalfabrikk

Effektiv utvikling og drift av IT løsninger krever innføring av en ny digitalfabrikk som håndterer endringer med høy grad av robusthet, til høy kvalitet og med høy sikkerhet. Automatisering og full kontroll på bygg, test, utrulling og overvåking av teknologi står sentralt. 

Like viktig er bedret kommunikasjon mellom forvaltning, produkteierskap og utvikling. Vi setter opp prosessen og IT systemet basert på bransjestandard løsninger fra for eksempel Atlassian, Github, Microsoft og Amazon.

ALM

Digitalfabrikk for mindre enheter

De fleste mindre IT avdelinger som benytter konsulenter tror en kravspesifikasjon gir tilstrekkelig kontroll. Men selv om selskapene bruker millioner på utviklere, så er det få som har kontroll over koden for ettertiden. Vi har pratet med mange IT sjefer som i etterpåklokskapens lys jakter etter sin kode hos pensjonerte utviklere og nedlagte selskaper.

CoWork tror også små IT selskaper har en unik mulighet til å få kontroll over sitt utviklingsmiljø gjennom å sette opp en Digitalfabrikk som tar vare på krav, kode, tester, feilmeldinger og overvåkning for all ettertid. Digitalfabrikken vil gi selskapene en mulighet til å automatisere utvikling og overvåkning, og gjøre det stadig lettere og rimeligere å utvikle nye løsninger.

CoWork setter opp Digitalfabrikk sammen med våre samarbeidspartnere basert på din eksisterende plattform.

Digitalfabrikk for større enheter

Større IT avdelinger har ofte bedre kontroll på kode og teknologi innenfor avdelingene, men sjeldent på tvers mellom teknologier og avdelinger. Dermed får IT- sjefen en jungel av støttesystemer avhengig av teknologi og fagområde. Resultatet er at testavdelingen har sitt eget testsystem, utviklerne har hvert sitt kodehåndteringssystem, driftsavdelingen sitt eget driftssystem og produkteierne har hver sin kravspesifikasjon. Dette er systemer som ikke kommuniserer med hverandre, og kontroll på verdikjeden skjer gjennom manuelle rutiner og overleveringer.

En helhetlig Digitalfabrikk vil effektivisere verdikjeden, øke automatiseringen, gi bedret innsikt på tvers, øke kvaliteten på utviklede systemer samt gi ledelsen god innsikt i oppetid, feil, krav og utrullinger. En Digitalfabrikk vil også gjøre det enklere og raskere å komme i gang med nyutvikling og endringer.

CoWork bidrar med prosjektledelse, teknisk og strategisk kompetanse for at du skal kunne etablere en helhetlig Digitalfabrikk. I tillegg til å jobbe teknisk med å etablere en Digitalfabrikk, så vil CoWork vil også støtte organisasjonen med å ta i bruk denne. Arbeidsprosesser må tilpasses, avdelinger må omorganiseres og ansatte må opplæres.