Juniorutvikler med ambisjoner

CoWork leter etter en juniorutvikler for å være med i våre tverrfaglige team.

Vi tror du har jobbet et år eller to, eller kanskje er du helt nyutdannet? Du har lært deg å programmere i ett eller flere programmeringsspråk, og har lyst til å grave deg dypere ned i ulike nivåer av webutvikling og håndtering av datastrukturer – men også lage ting som fungerer og ser steikje bra ut Vi tror du har en god forståelse av ulike delene av webutviklingstacken, selv om du kanskje ikke har jobbet overalt. Du er interessert i nye verktøy og ny arkitektur, og tester gjerne ut noe nytt i dine prosjekter. Samtidig tar du gjerne tak i gammel moro og kan være med å rydde opp i gamle legacy systemer. Du forstår nytten av automatisering av bygg, release og deploy og har gjerne erfaring i bruk av disse.

Dine kollegaer i CoWork har jobbet med utvikling i både .NET og Java, vi har jobbet med søketeknologi som Elasticsearch og Solr, vi har jobbet med Kibana og kafka, vi har jobbet med ulike CMS og webteknologi, og vi har jobbet med BI teknologi og databaser. Vi tror du har vært borti noe av dette, og kan ganske sikkert mer enn oss i noen av områdene. Vi ser fram til å lære av deg!

Vi tror vår bredde er vår styrke, og du må være i stand til å jobbe sammen med strategi og designkompetanse. Vi har et sterkt kundefokus, og vi fokuserer på anvendelser framfor teknologipreferanser. Du vil jobbe i smidige team, og kommer gjerne med dine innspill for et godt arbeidsmiljø og gode tekniske løsninger.

CoWork er en smidig konsulentbedrift hvor vi jobber tverrfaglig med flate strukturer.

Så, kanskje du kan krysse av på noen av disse?

 • C#, .Net (Core)
 • Java , Python, Go, Kotlin
 • Git, Octopus deploy, Jenkins
 • SQL server, mysql, Oracle
 • Elasticsearch, Kibana, Beats, logstash
 • Apache kafka, GraphQL
 • Webutvikling, Javascript , npm, webapi

Ta kontakt med Eskil Teigen eskil@cowork.no, tlf 91562026 eller Arnstein Andreassen arnstein@cowork.no , tlf 40 85 39 75

Se også våre andre ledige stillinger

Seniorutvikler og arkitekt

Med suksess i markedet kommer behov for flere ansatte. CoWork ønsker å utvide sitt tverrfaglige team med en seniorutvikler.

Vi tror du humrer når du leser stillingsutlysninger med spesifikke teknologikrav, da du har utviklet i flere programmeringsspråk og teknologier. Vi tror du er meget god på backendutvikling og integrasjoner, og er interessert i nye verktøy og ny arkitektur.
Vi tror at du hele tiden er på jakt etter å jobbe smidigere og forenkle, både for deg selv og kunden din.

Du trives med å teste ut noe nytt i dine prosjekter, rydder gjerne opp i gamle legacy systemer, og forstår nytten av automatisering av bygg, release og deploy.
Kanskje er du nysgjerrig på hvordan din erfaring er nyttig for å realisere og overvåke automatiserte data pipelines ifbm. data lakes, machine learning og AI.

Dine kolleger i CoWork har jobbet med utvikling i både .NET og Java, søketeknologi som Elasticsearch og Solr, vi har erfaring med Kibana og Kafka, ulike CMS og webteknologi, samt databaser og BI-løsninger. Du har muligens en sammenfallende profil som oss, men vi setter likevel stor pris på om du kan tilføre oss ny kompetanse.

Vi mener vår bredde er CoWorks styrke og du trives når du jobber sammen med strategirådgivere og designere. Vi har en sterk kundeorientering, med fokus på anvendelse framfor teknologipreferanser. Du har selvsagt stor interesse av smidig og smidige team og tviler ikke på å ta lederrollen for teamet når det røyner på (selv om du kanskje ikke har lyst, tar du en for laget).

Om du absolutt vil ha en liste av teknologikrav, eller synes dette høres interessant ut, ta kontakt med Eskil Teigen eskil@cowork.no, tlf 91562026 eller Arnstein Andreassen arnstein@cowork.no, tlf 40 85 39 75

Se også våre andre ledige stillinger

Strategisk rådgiver

Som tverrfaglig strategisk rådgiver i CoWork jobber du like godt med utviklere som med toppledere. Vi tror de beste rådgiverne er de som har sett konsekvensene av egne råd. Det betyr at du har fulgt egne anbefalinger gjennom utvikling og inn i forvaltningsfasen. Vi tror du elsker smidig utvikling, og kjenner til ledelse gjennom flyt og endring.

Teknologi har alltid påvirket organiseringen, og organiseringen har alltid påvirket teknologien. Det er derfor vi tror kunder som skal lage nye løsninger trenger hjelp til å jobbe på nye måter. Du forstår teknologi og kompleksitet, og klarer å formidle et budskap til dine klienter på en unik måte. Du er ikke redd for å gjøre feil, og forsøker å forstå digital transformasjon, innovasjon og nye forretningsmodeller.

Vi tror du har jobbet med store kunder, og har i tidligere tider jobbet både som utvikler og forvalter. Nå titulerer du deg kanskje som CDO, smidig coach eller strategirådgiver, men du elsker å jobbe med produktutvikling. Du er interessert i å utvikle deg selv sammen med dine kollegaer og kunder.

I CoWork skal du være med på å bygge selskapet og jobbe sammen med andre rådgivere, utviklere og interaksjonsdesignere. Sammen vil vi utvikle et budskap og en prosess som løfter våre kunder. Sammen med oss feirer du ikke lanseringer av teknologi, men kunder som bedrer sin lønnsomhet.

Om du er kvinne eller mann, nyutdannet eller veldig erfaren har mindre å si. Vi tror du selv kjenner til din kompetanse som rådgiver, og har lyst til å utvikle denne videre. Du er trygg på deg selv, og blir gjerne utfordret.

Ta kontakt med Rune Ulvnes, rune@cowork.no, 93 40 15 22

Se også våre andre ledige stillinger

Interaksjonsdesigner

Vi leter etter en entusiastisk interaksjonsdesigner og konseptutvikler som trives i tverrfaglige team og samarbeid med andre roller. Som konsulentselskap jobber vi på en unik måte med våre kunder som vi tror vil gi deg nye erfaringer, da vi jobber dypere og lengre for å få til varig endring. Vår kollektive glede ligger ikke i å lansere en portal, men å se våre kunder bedre sin lønnsomhet .

CoWork stiller med kolleger som tar godt imot deg, og spennende prosjekter hvor du får fordype deg i ditt kompetanseområde. Vi brenner alle for vårt eget fagfelt, samtidig som vi mener at i CoWork utvikler vi oss på tvers av fag- og ansvarsområder. Derfor forventer vi også at du legger nesa di i dine kollegers arbeid, og at vi sammen sørger for at vi gir våre kunder helhetlig verdi. Du vil være med fra tidlig fase i prosjekter, og være med å sette standard for gode leveranser. Du vil også se at ditt arbeid blir tatt i bruk, og lære av hvordan våre løsninger brukes og forhåpentligvis lykkes når de kommer i drift.

Vi tror du kan en god del om følgende:

 • Avdekke brukerbehov, gjerne med Design thinking eller alternative prosesser
 • Du har jobbet med Personas, men tror «jobs to be done» kan være et spennende alternativ
 • Illustrerer konsepter og kjenner igjen godt design og brukervennlighet
 • Har arbeidet med produktutvikling
 • Digger statistikk og brukerinnsikt

Vi tenker du er en som aldri blir ferdig utlært, og at tverrfaglighet er en unik mulighet til å lage fantastiske løsninger og utvikle ditt eget fagområde.

Av personlige egenskaper så er du en sosial og kreativ person som omfavner kompleksitet og kaos. Vi tror du som oss har en faglig stolthet, hvor du alltid vil lage løsninger som gir verdi og som benyttes av brukerne.

Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt med Rune Ulvnes rune@cowork.no, eller ring oss på 93401522

Se også våre andre ledige stillinger

Frontendutvikler

Vi leter etter en engasjert frontendutvikler som er vant til å samarbeide med andre roller, og som vil jobbe i et tverrfaglig team.

CoWork stiller med kolleger som tar godt imot deg, og spennende prosjekter hvor du får fordype deg i ditt kompetanseområde. Vi brenner alle for vårt eget fagfelt, samtidig som vi mener at i CoWork utvikler vi oss på tvers av fag og ansvarsområder. Derfor forventer vi også at du legger nesa di i dine kollegers arbeid, og at vi sammen sørger for at vi gir våre kunder helhetlig verdi. Du vil være med fra tidlig fase i prosjekter, og være med å sette standard for gode leveranser. Du vil også se at ditt arbeid blir tatt i bruk, og lære av hvordan våre løsninger brukes og forhåpentligvis lykkes når de kommer i drift..

Vi tror du kan en god del om følgende:

 • Godt blikk for design og brukervennlighet, inkludert universell utforming av nettløsninger
 • God generell webutviklingskompetanse
 • Erfaring i JavaScript, React og JSX, samt integrasjon med ulike backend løsninger
 • Kjennskap til Node.js og NPM

I tillegg er det en fordel om du kan eller er villig til å lære:

 • Basisforståelse om GraphQL
 • Automatisk bygg, pakking og deployment, som Docker

Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt med Rune Ulvnes rune@cowork.no, eller ring oss på 93401522

Se også våre andre ledige stillinger